top of page
kun logo BRAKOMP med filter_v 13032022.PNG

Dette er en opplæringsløsning i samspill mellom opplæringsvirksomhet, elev-/arbeidstaker og arbeidsgiver. 

For arbeidsgiver:

Arbeidsgiver kan benytte løsningen til å få oversikt og dynamisk oppdatering av ansatte sin kompetanse. Arbeidsgiver kan også få tilgang til å benytte løsningen for å administrere egen intern opplæring. Arbeidsgiver videre samspille data med en kurs/opplæringsvirksomhet. Når arbeidsgiver ansetter en elev fra en videregående skole som benytter brakomp, kan arbeidsgiver får dynamisk tilgang den ansatte sin kompetanseportal etter samtykke. Når den ansatte gjennomfører nye kurs/opplæring hos en kursvirksomhet, vil denne kompetansen dynamisk bli tilgjengelig for arbeidsgiver. Ta kontakt på: info@noorsi.no for mer informasjon. 

Opplæringsvirksomhet:

  1. Planleggingsverktøy for kurskoordinator/ kursvirksomhet.

  2. Verktøy for kursplanlegging, kurskalender, web publisering, intern og ekstern registrering/ påmelding, bekreftelser, deltager og bedriftskunderegister med historikk.

  3. Kurs publiseres automatisk til egen webside via ferdig iFrame løsning. Kursvirksomhet har tilgang til mal-bibliotek der det distribueres ferdige kursmaler med innhold for en rekke aktuelle typer kursgjennomføringer. Disse malen kan fritt redigeres og benyttes i egen kursproduksjon.

  4. Gjennomføringsløp for instruktør.

  5. Enkle verktøy for å registrer deltager, deltagervirksomhet, legge til foto, registrere progresjon/milepeler/ moduler i gjennomføringsløpet. Laste opp evt. ekstern dokumentasjon. Klargjøre elev for sluttkompetanse.

  6. Utstedelse av sluttdokumentasjon.

Kursvirksomheter får sitt eget private domene/innlogging i løsningen, gjerne knyttet til egen webside.

Noorsi bistår virksomheten med tilpassing for aktuelt aktivitetsområde, oppstart, logotilpasning, brukeroppsett, grunnmaler, publiseringsløsning med egen iFrame kode for virksomhetens Brakomp-domene, osv. klar for produksjon av digitalt kompetansebevis i elevens eget brukergrensesnitt. Ta kontakt på info@noorsi.no

Brakomp = BRANSJEKOMPETANSE

Noorsi_CMYK.png
BRAKOMP cyan-hvit gradert_edited_edited.
bottom of page